Δωρεές & Χορηγίες

Οι δωρεές, χρηματικές ή εμπράγματες, αποτελούν σημαντική υποστήριξη στο έργο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Aξιοποιούνται προς όφελος των θεραπευόμενων, των άπορων μελών μας και τη βελτίωση των παροχών του Θεραπευτικού Προγράμματος.

Για οποιαδήποτε δωρεά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού προκειμένου να σας κατευθύνουν καλύτερα, στο 210 3847700 – 210 3300058 (εσωτ: 208)

Ο λογαριασμός δωρεών είναι (IBAN):
GR8101101100000011029602650
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς που μας βοηθούν και διευκολύνουν το έργο μας:

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Χ.Ε.Ν
ΟΠΑΝΔΑ
Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Παιδικές Κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Θέατρο Βεάκη
Εθνικό Θέατρο
Θέατρο Νέου Κόσμου
Χυμοποιείο