Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού II (Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού)

Στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ (Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού) το 2000, το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δημιούργησε την πρώτη ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση ψυχικής απεξάρτησης στην Ελλάδα, εντός του σωφρονιστικού συστήματος. Αποτελείται από τη Α΄ φάση θεραπείας (Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων) και την Β΄ φάση θεραπείας (Θεραπευτική Κοινότητα), η οποία απευθύνεται σε κρατούμενες χρήστριες ουσιών και λειτουργεί σε ειδικά παραχωρημένο χώρο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι κρατούμενες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, καταθέτουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ατομικό ραντεβού με το θεραπευτικό προσωπικό του Μεταβατικού Προγράμματος Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ και εντάσσονται στις ομάδες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων

Οι ομάδες περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών.
 • Συμβουλευτική με στόχο την κινητοποίηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών καθώς και της παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Κύκλος εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 • Ενημέρωση για το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και προετοιμασία για την ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος.
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των κρατουμένων χρηστών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το μέλος έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ.

2. Κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης με βάση τον Νόμο 4139/2013, με στόχο την παρακολούθηση με όρο (υφ’ όρων απόλυση) του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Η Θεραπευτική Κοινότητα (Β΄ φάση θεραπείας) λειτουργεί σε οκτάωρη καθημερινή βάση. Τα μέλη συμμετέχουν σε θεραπευτικές, εκπαιδευτικές, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες. Τελικοί στόχοι είναι:

 • Αναγνώριση των ατομικών και κοινωνικών αιτιών που οδήγησαν στη χρήση και επαναπροσδιορισμός σε σχέση με αυτές.
 • Αποδοχή αξιών όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, που θα σηματοδοτούν το νέο τρόπο ζωής του κάθε μέλους.
 • Έναρξη επανασύνδεσης με το υπάρχον υποστηρικτικό δίκτυο (οικογένεια, φίλοι, σύντροφος).
 • Αλλαγή στη συμπεριφορά, στάση και στις πεποιθήσεις ώστε να ενδυναμώνεται η αποχή από τη χρήση και την παραβατικότητα.
 • Δρομολόγηση εκκρεμοτήτων και σταθερή κινητοποίηση σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
  Σταθερή συμμετοχή σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Θεραπευτικής Κοινότητας.
 • Προετοιμασία ένταξης στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων και Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μετά την αποφυλάκιση.

Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.