Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού I (Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού)

Έρευνες δείχνουν ότι ενώ ο εγκλεισμός επιδεινώνει την ψυχοκοινωνική κατάσταση των εξαρτημένων, η θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης είναι αποτελεσματική, τόσο σε σχέση με την εξάρτηση όσο και με την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης. Στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι λειτουργούν, σε ειδικά παραχωρημένο χώρο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων και η Θεραπευτική Κοινότητα Ψυχικής Απεξάρτησης, οι οποίες απευθύνονται σε κρατούμενους – εξαρτημένους χρήστες ουσιών.

Οι κρατούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης καταθέτουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ατομικό ραντεβού με το θεραπευτικό προσωπικό του Μεταβατικού Προγράμματος Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και εντάσσονται στις ομάδες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων

Οι ομάδες περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών.
 • Συμβουλευτική με στόχο την κινητοποίηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών καθώς και της παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Κύκλος εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 • Ενημέρωση για το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και προετοιμασία για την ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα.
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των κρατουμένων χρηστών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το μέλος έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Ένταξη στην Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

2. Κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης με βάση τον Νόμο 4139/2013, με στόχο την παρακολούθηση με όρο (υφ’ όρων απόλυση) του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Η Θεραπευτική Κοινότητα (Β΄ φάση θεραπείας) λειτουργεί σε οκτάωρη καθημερινή βάση. Τα μέλη συμμετέχουν σε θεραπευτικές, εκπαιδευτικές, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες. Τελικοί στόχοι είναι:

 • Αναγνώριση των ατομικών και κοινωνικών αιτιών που οδήγησαν στη χρήση και επαναπροσδιορισμός σε σχέση με αυτές.
 • Αποδοχή αξιών όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, που θα σηματοδοτούν το νέο τρόπο ζωής του κάθε μέλους.
 • Έναρξη επανασύνδεσης με το υπάρχον υποστηρικτικό δίκτυο του κάθε μέλους.
 • Αλλαγή στη συμπεριφορά, στάση και στις πεποιθήσεις, ώστε να ενδυναμώνεται η αποχή από τη χρήση και την παραβατικότητα.
 • Δρομολόγηση εκκρεμοτήτων και σταθερή κινητοποίηση σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
 • Σταθερή συμμετοχή σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Θεραπευτικής Κοινότητας.
 • Προετοιμασία ένταξης στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων και στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μετά την αποφυλάκιση.

Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.