Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και έχει ως σκοπό την υποστήριξη μελών του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, που έχουν ολοκληρώσει την κύρια φάση θεραπείας. Με σημείο αναφοράς την προσπάθεια του μέλους να αυτονομηθεί προσωπικά και οικονομικά, η θεραπευτική παρέμβαση εστιάζει στην επεξεργασία θεραπευτικών θεμάτων που προκύπτουν:

 • από την ένταξη του ατόμου στον εργασιακό στίβο με νόμιμη εργασία
 • από την εκπαιδευτική του εξέλιξη
 • από το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει και
 • από τη διαμόρφωση της κοινωνικής του ταυτότητας.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην κοινωνική δραστηριοποίηση, μέσα από ατομική και ομαδική εθελοντική δράση. Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί ξενώνας όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως 14 μέλη και δύο γονείς με τα παιδιά τους.

Υπηρεσίες

 • Υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε θέματα που άπτονται της ενεργής ένταξής του ατόμου στον κοινωνικό ιστό.
 • Πρόληψη της υποτροπής.
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας.
 • Νομική υποστήριξη.
 • Υποστήριξη στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Συμβουλευτική επίλυσης συγκρούσεων που προκύπτουν στους εργασιακούς χώρους των μελών.
 • Συμβουλευτική οικογένειας.
 • Ξενώνας (14 άτομα και 2 γονείς με τα παιδιά τους).

Τελικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ο θεραπευόμενος χρειάζεται:

 • Να έχει επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με τις ατομικές και κοινωνικές αιτίες που τον οδήγησαν στη χρήση.
 • Να έχει σταθεροποιήσει ένα νέο τρόπο ζωής.
 • Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος.
 • Να είναι προσανατολισμένος σε είδη εργασίας που να έχουν προοπτική εξέλιξης.
 • Να έχει διαμορφώσει υγιές δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Να είναι σταθερά κινητοποιημένος σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα που τον αφορούν.
 • Να είναι ευαισθητοποιημένος σχετικά με κοινωνικά θέματα.
 • Να έχει σταθερή εμπλοκή σε δημιουργικές και εθελοντικές δραστηριότητες.