Μονάδα Συμβουλευτικής & Έγκαιρης Παρέμβασης του Πολυδύναμου Κέντρου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Νομού Βοιωτίας (Λιβαδειά)

Η Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης Λιβαδειάς ανήκει στο Πολυδύναμο Κέντρο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Νομού Βοιωτίας του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ κι ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Καλύπτει τις ανάγκες της πόλης της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής.

Απευθύνεται:

 • Σε ενήλικες χρήστες ουσιών.
 • Σε έφηβους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους.
 • Σε χρήστες αλκοόλ.
 • Σε γονείς, συντρόφους και σημαντικούς άλλους των εξαρτημένων ατόμων.

Στόχοι

 • Η κινητοποίηση και προετοιμασία των χρηστών για ένταξη σε θεραπεία.
 • Η μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών.
 • Η βελτίωση της σωματικής υγείας.
 • Η αποχή από την παραβατική συμπεριφορά.
 • Η στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Υπηρεσίες

 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική.
 • Μείωση της βλάβης.
 • Κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε θεραπεία.
 • Συμβουλευτική στήριξη των γονέων, αδελφών, συντρόφων και φίλων των εξαρτημένων μελών.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών και Υπηρεσιών σε θέματα εξαρτήσεων.

Επικοινωνία

Τηλ.: 22610 81032 & 22610 28337

Fax: 22610 22130

e-mail: polidinamovoiotias@kethea-endrasi.gr