Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος»

Οι κρατούμενοι που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, καταθέτουν αίτηση στην κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ατομικό ραντεβού με το θεραπευτικό προσωπικό της μονάδας  και εντάσσονται στις ομάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων

Οι ομάδες περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών.
  • Συμβουλευτική με στόχο την κινητοποίηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών καθώς και της παραβατικής συμπεριφοράς.
  • Κύκλος εξειδικευμένων σεμιναρίων.
  • Ενημέρωση για το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και προετοιμασία για την ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος.
  • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των κρατουμένων χρηστών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το μέλος έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Ένταξη στην Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, ύστερα από έγκριση του αιτήματός του από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (ΚΕΜ) του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
  • Κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης με βάση τον Νόμο 4139/2013, με στόχο την παρακολούθηση με όρο (υφ’ όρων απόλυση) του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.