Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών

Η Μονάδα αποτελεί μέρος του Πολυδύναμου Κέντρου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Νομού Βοιωτίας του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Έρευνες δείχνουν ότι η θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης εντός φυλακής, αυξάνει τις πιθανότητες συνέχισης της θεραπείας μετά την αποφυλάκιση.

Από το 2010, στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών λειτουργεί Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων και Θεραπευτική Κοινότητα Ψυχικής Απεξάρτησης, για τις κρατούμενες, που αναζητούν βοήθεια για το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες.

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης και κύριας φάσης Ψυχικής Απεξάρτησης, λειτουργούν σε αυτόνομο χώρο που έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Κρατουμένων

Οι ομάδες περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών.
 • Συμβουλευτική με στόχο την κινητοποίηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών καθώς και της παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Κύκλος εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 • Ενημέρωση για το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και προετοιμασία για την ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος.
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των κρατουμένων χρηστών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης το μέλος έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Ένταξη στην Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών.

2. Κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης με βάση τον Νόμο 4139/2013, με στόχο την παρακολούθηση με όρο (υφ΄όρων απόλυση) του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Η Θεραπευτική Κοινότητα (Β΄ φάση θεραπείας) λειτουργεί σε οκτάωρη καθημερινή βάση. Τα μέλη συμμετέχουν σε θεραπευτικές, εκπαιδευτικές, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες. Τελικοί στόχοι είναι:

 • Αναγνώριση των ατομικών και κοινωνικών αιτιών που οδήγησαν στη χρήση και επαναπροσδιορισμός σε σχέση με αυτές.
 • Αποδοχή αξιών όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αλληλοβοήθεια, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, που θα σηματοδοτούν το νέο τρόπο ζωής του κάθε μέλους.
 • Έναρξη επανασύνδεσης με το υπάρχον υποστηρικτικό δίκτυο (οικογένεια, φίλοι, σύντροφος).
 • Αλλαγή στη συμπεριφορά, στάση, και στις πεποιθήσεις ώστε να ενδυναμώνεται η αποχή από τη χρήση και την παραβατικότητα.
 • Δρομολόγηση εκκρεμοτήτων και σταθερή κινητοποίηση σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
  Ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
  Σταθερή συμμετοχή σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Θεραπευτικής Κοινότητας.
 • Προετοιμασία ένταξης στο Κέντρο Υποδοχής και Αποφυλακισμένων και στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μετά την αποφυλάκιση.

Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.