Τμήμα Έρευνας

Το Τμήμα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι υπεύθυνο για τις ερευνητικές δραστηριότητες, την προαγωγή τους καθώς και την τήρηση στοιχείων και τεκμηρίωση του Θεραπευτικού Προγράμματος.

Μελετά κι εισηγείται σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κι ανταποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πρόγραμμα.

Υποστηρίζει λειτουργικά τις υπόλοιπες Μονάδες του Προγράμματος με τη διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, ώστε να διευκολύνει την εξέλιξη και την βελτίωση τους.

Τηρεί τον φυσικό κι ηλεκτρονικό κλινικό φάκελο των μελών και διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών.

Συγκεντρώνει ανώνυμα πληροφορίες για το προφίλ των εξυπηρετούμενων, οι οποίες αξιοποιούνται για τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών Ψυχικής Απεξάρτησης.

Τέλος, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος με έναν ετήσιο κύκλο εργασιών και συνεργασίας με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ.