Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού

Το Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού υποστηρίζει οικονομικά όλες τις δραστηριότητες των Μονάδων και Τμημάτων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Έχει στην ευθύνη του τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισμούς και την πολιτική του φορέα.

Επίσης, είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος με τον ορθολογικότερο τρόπο, με άξονα την κάλυψη των αναγκών των μελών.