Τμήμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι μέρος μιας πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης εντός και εκτός του σωφρονιστικού πλαισίου. Αποτελεί συστατικό στοιχείο της θεραπείας που καθορίζει την επανένταξη του μέλους στον κοινωνικό ιστό. Η εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι ένα μωσαϊκό, με έκταση που καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει ανθρώπους αναλφάβητους, ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, τελειόφοιτους, απόφοιτους πανεπιστημίων και αλλοδαπούς που δεν γνωρίζουν ελληνικά ή βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας και χρειάζονται ενίσχυση και πιστοποίηση.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ λειτουργεί συμπληρωματικά, αλληλεπιδραστικά και καθοριστικά στη διαμόρφωση του θεραπευτικού σχεδιασμού, με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών, ενισχύοντας το όραμα για αξιοπρεπή και ποιοτική καθημερινότητα.

Υπηρεσίες

 • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Ατομικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Συμβουλευτική με στόχο την κινητοποίηση των μελών για προσωπική εξέλιξη μέσω της εκπαίδευσης, της δημιουργικής απασχόλησης και του εθελοντισμού.
 • Κινητοποίηση και στήριξη ομαδικών δράσεων που έχουν ως στόχο τη σύνδεση με την κοινωνία.
 • Δημιουργία και διατήρηση του δικτύου συνεργατών, για να διευκολύνονται οι δράσεις του προγράμματος αλλά και οι ατομικές ανάγκες των μελών (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολεία, σχολές, κοινωνικοί φορείς, χώροι τέχνης, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΣΔΕ κ.λπ.) αξιοποιώντας υποτροφίες, μειωμένα δίδακτρα και δωρεάν εισιτήρια πολιτιστικών δράσεων που προκύπτουν από τις συνεργασίες φορέων με το Θεραπευτικό Πρόγραμμα.
 • Εποπτεία εθελοντών καθηγητών και καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε όλες τις Μονάδες του Προγράμματος.
 • Κύκλος οργανωμένων σεμιναρίων εποπτείας με συγκεκριμένη θεματολογία σε συνεργάτες και εθελοντές του προγράμματος, σε σταθερή, ετήσια βάση.

Σκοπός

Οι λειτουργίες του Τμήματος Εκπαίδευσης, έχουν ως σκοπό την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ανθρώπων, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων εκείνων, που θα τους βοηθήσουν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Στόχοι

Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα:

 • Διευθέτηση εκπαιδευτικών εκκρεμοτήτων (απολυτήριο Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, πτυχίο Πανεπιστημίου).
 • Επαγγελματική κατάρτιση: α) Σεμινάρια επιμόρφωσης σε επαγγελματικό αντικείμενο, β) Διεύρυνση των επαγγελματικών επιλογών, γ) Υποστήριξη και Συμβουλευτική στην απόφασή για αλλαγή επαγγελματικού αντικειμένου, δ) Φοίτηση σε ΙΕΚ και Ιδιωτικά Κολλέγια.
 • Βελτίωση γνώσεων σε ξένες γλώσσες και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (εμπλουτισμός βιογραφικού σημειώματος).
 • Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς με στόχο την πιστοποίηση Ελληνομάθειας.
 • Ενίσχυση του κινήτρου για την ενσωμάτωση της δημιουργικής απασχόλησης και του εθελοντισμού στην καθημερινότητα του κάθε μέλους, ως πηγή θετικής ενέργειας και δημιουργίας κοινωνικού δικτύου.

Αποδέκτες Υπηρεσιών

 • Μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Θεραπευτικής Κοινότητας στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ.
 • Μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος».
 • Μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Θεραπευτικής Κοινότητας στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.
 • Μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Θεραπευτικής Κοινότητας στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών.
 • Μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Θεραπευτικής Κοινότητας στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων.
 • Μέλη του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης και του Follow up.