Η ιστορία μας

Ο Ιδρυτικός νόμος του ΚΕΘΕΑ (1729/1987), προέβλεπε τη λειτουργία Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης κρατούμενων χρηστών εντός του σωφρονιστικού συστήματος.

Από το 1988, το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται στις Δικαστικές, στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού καθώς και στο Ψυχιατρικό Κατάστημα Φυλακών Κορυδαλλού.

Οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών ουσιών που βιώνουν εγκλεισμό λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, απαιτούν ένα πολύπλευρο θεραπευτικό σχήμα που να μπορεί να συνθέτει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες αυτών των ατόμων.

Το δια-θεωρητικό μοντέλο των DiClemente και Prochachka, σε συνδυασμό με αυτό των θεραπευτικών κοινοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού στόχου.

Η δημιουργία της πρώτης Θεραπευτικής Κοινότητας Ψυχικής Απεξάρτησης εντός σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα, στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ (Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού) το 2000, αποτέλεσε το πρώτο πεδίο επιτυχημένης εφαρμογής του παραπάνω συνδυασμού.

Η επιλογή ενός δομημένου αλλά μη ιεραρχικού μοντέλου στη θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης οδήγησε, το 2003, στη δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων και Κοινωνικής Επανένταξης, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της θεραπείας και της ταυτόχρονης κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων χρηστών.

Η θετική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΚΕΘΕΑ αλλά και από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διοίκηση Καταστήματος Κράτησης), οδήγησε στη δημιουργία, το 2007, της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι (Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού).

Το 2010, δημιουργήθηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο και η Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

Επίσης, από το 2010 υλοποιούνται ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος».

Επιπλέον, από το 2014, μετά από αίτημα φορέων της τοπικής κοινωνίας προς το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, λειτουργεί η Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης Λειβαδιάς, που καλύπτει τις ανάγκες του νομού Βοιωτίας και των γύρω νομών και παραπέμπει τα μέλη που χρήζουν θεραπείας στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα.

Τελικός στόχος του Θεραπευτικού Προγράμματος Ψυχικής Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι η ισότιμη κοινωνική, διαπροσωπική, οικονομική και πολιτική ένταξη του ατόμου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, το μέλος θα πρέπει: 

  • Να έχει επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με τις ατομικές και κοινωνικές αιτίες που τον οδήγησαν στη χρήση.
  • Να έχει σταθεροποιήσει ένα νέο τρόπο ζωής βασισμένο σε κοινωνικά αποδεκτό σύστημα αξιών, χωρίς εμπλοκή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που τον συνδέει με τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα.
  • Να έχει διαμορφώσει υγιές δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο.
  • Να είναι σταθερά κινητοποιημένο σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα που το αφορούν.
  • Να είναι προσανατολισμένο σε είδη εργασίας που να έχουν προοπτική εξέλιξης.
  • Να έχει σταθερή εμπλοκή σε δημιουργικές και εθελοντικές δραστηριότητες.
  • Να είναι ευαισθητοποιημένο σχετικά με κοινωνικά θέματα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ