Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων

Το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων λειτουργεί από το 2003 στην Κυψέλη, με στόχο την υποστήριξη αποφυλακισμένων χρηστών από όλη την Ελλάδα, που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο θεραπείας, εστιασμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ένας αποφυλακισμένος χρήστης ή πρώην χρήστης ουσιών.

Το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων σε πλήρη λειτουργία, μπορεί να εντάξει έως 35 μέλη στην Β΄ φάση, εκ των οποίων 26 μπορούν να φιλοξενηθούν στον ξενώνα. Ο ξενώνας μπορεί, επίσης, να φιλοξενήσει γονείς με τα παιδιά τους.

Πρόκειται για μια ανοιχτή, μη ιεραρχική δομή, που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα τα οποία:

 • Έχουν υψηλό κίνητρο θεραπείας, προκειμένου να πραγματοποιούν από την αρχή της θεραπείας τους, μέρος της κοινωνικής τους επανένταξης.
 • Χρειάζονται, εκτός από την ένταξή τους σε ένα ομαδικό πλαίσιο θεραπείας για ψυχική απεξάρτηση και εξατομικευμένη υποστήριξη.
 • Συμμετείχαν στις Μονάδες Ψυχικής Απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ εντός σωφρονιστικού συστήματος και επιθυμούν τη συνέχιση της θεραπείας τους.
 • Προέρχονται ως παραπομπές από υπηρεσίες και οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαρτήσεων και αποφυλακισμένους από οποιοδήποτε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις Ένταξης

Στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων εντάσσονται χρήστες ουσιών που:

 • Είναι ενήλικες
 • Έχουν υπάρξει κρατούμενοι ή έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Στόχοι

 • Ψυχική απεξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες.
 • Αποχή από παραβατική συμπεριφορά.
 • Σύνδεση με τη διαδικασία εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση σωματικής υγείας.
 • Συμμετοχή σε δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.
 • Κοινωνική δραστηριοποίηση.
 • Δρομολόγηση και επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων.
 • Στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.
 • Απόκτηση εναλλακτικών δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη (Α’ φάση θεραπείας).
 • Ατομική και ομαδική θεραπεία σε σχέση με την ψυχική απεξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες.
 • Συναισθηματικά ασφαλές, υποστηρικτικό και χωρίς προκαταλήψεις περιβάλλον διαβίωσης, που παρέχει στους διαμένοντες τη δυνατότητα για αλλαγή συμπεριφοράς.
 • Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του συνόλου των συμπεριφοριστικών και συναισθηματικών προβλημάτων των υποστηριζόμενων μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας και συμβάλει στη γνωσιακή, συναισθηματική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
 • Επαγγελματική συμβουλευτική, εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες εκτός δομής.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την πρόληψη της υποτροπής, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
 • Νομική υποστήριξη.
 • Σύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας.
 • Συμβουλευτική οικογένειας.

Α’ Φάση Θεραπείας – Συμβουλευτική Υποστήριξη

Στόχοι

 • Ενημέρωση για τη φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ και του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.
 • Κινητοποίηση για την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
 • Μείωση βλάβης
 • Μείωση ή/και διακοπή της χρήσης.
 • Ενίσχυση  κινήτρου για αλλαγή.
 • Ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας της Θεραπευτικής Κοινότητας του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλακισμένων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.
 • Προετοιμασία για εισαγωγή στην κύρια φάση θεραπείας.

Β΄ Φάσης Θεραπείας – Θεραπευτική Κοινότητα

Στόχοι

Ο θεραπευόμενος χρειάζεται:

 • Να συνειδητοποιήσει τις ατομικές και κοινωνικές αιτίες που τον οδήγησαν στη χρήση και να έχει επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με αυτές.
 • Να αποδεχθεί αξίες όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αλληλοβοήθεια και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης που σηματοδοτούν το νέο τρόπο ζωής.
 • Να αναπτύξει και σταθεροποιήσει ένα υγιές δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων (οικογένεια, φίλοι, σύντροφος, συνάδελφοι, συμφοιτητές).
 • Να πετύχει αλλαγές σε συμπεριφορές, στάσεις και πεποιθήσεις, ώστε να ενδυναμώνεται η αποχή από τη χρήση και την παραβατικότητα.
 • Να αποκτήσει βασικές κοινωνικές δεξιότητες.
 • Να δρομολογήσει την επίλυση εκκρεμοτήτων σε νομικά, ιατρικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και να είναι σταθερά κινητοποιημένος σε σχέση με αυτά.
 • Να είναι ευαισθητοποιημένος σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
 • Να έχει σταθερή εμπλοκή σε δημιουργικές, εκπαιδευτικές και εθελοντικές δραστηριότητες.
 • Να έχει ολοκληρώσει τις ομάδες πρόληψης υποτροπής στην χρήση ουσιών και σε παραβατικές συμπεριφορές.

Για να κλείσετε ραντεβού, με το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων, καλέστε στο 210 3847700 – 210 3300058.

Δροσοπούλου 41-43 & Τήνου, Κυψέλη, 112 57 Αθήνα

Τηλ: 210 3847700 – 210 3300058

Fax: 210 3303903

e–mail: info@kethea–endrasi.gr