Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα αγαπημένο πρόσωπο που υποφέρει από ουσιοεξάρτηση;

Υποκινείς ή διευκολύνεις τη χρήση ενός αγαπημένου προσώπου;

Γράμμα σε άλλους γονείς από τα μέλη των ομάδων οικογενειών του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ