Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου https://www.kethea-endrasi.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ επιτρέπει τη χρήση κείμενων και άρθρων από τον παρόντα ιστοτόπο, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε η πηγή προέλευσής τους. (Πηγή: ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – https://www.kethea-endrasi.gr). Η χρήση των φωτογραφιών δεν επιτρέπεται

Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνον στον αιτούντα για τη χρήση που ζητά και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση της σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα άρθρα, τα κείμενα και οι φωτογραφίες στο website του ΚΕΘΕΑ που προέρχονται από τρίτες πηγές εμφανίζονται μετά από σχετική άδεια, που έχει χορηγηθεί στο ΚΕΘΕΑ. Αυτά αποτελούν πνευματικό δικαίωμα και παραμένουν στην πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων πηγών και, συνακολούθως, η άδεια για τη χρήση τους θα πρέπει να ζητείται από τις πηγές αυτές. Το ΚΕΘΕΑ δηλώνει, ότι δεν έχει καμία ευθύνη για την αυθαίρετη χρήση τους από τρίτους.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και το λογότυπο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.

Στην περίπτωση που θέλετε να φιλοξενήσετε στην ιστοσελίδα σας banner ή Link του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το info@kethea-endrasi.gr

Το www.kethea-endrasi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών, που να σχετίζεται με τη λειτουργία, χρήση του www.kethea-endrasi.gr ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, ή από ανεπίτρεπτη παρέμβαση τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του www.kethea-endrasi.gr

Προσωπικά δεδομένα

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου του για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία του. Ο επισκέπτης παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση των στοιχείων του για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δεν παρέχει τα στοιχεία των επισκεπτών του σε κανέναν άλλον.

O server που φιλοξενεί το website μας χρησιμοποιεί λογισμικό για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία είχατε πρόσβαση στο website μας, αλλά και να παρακολουθεί την κίνηση του χρήστη μέσα στο website.