Μνημόνιο Συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής

Η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζεται δυναμικά καθώς υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΘΕΑ  (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ) και της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής με στόχο μέσα σε δύο χρόνια να πραγματοποιηθούν σεμινάρια στο φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανά την Ελλάδα.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο μερη,16 ωρών το καθένα, συνολικής διάρκειας 32 ωρών με τους εξής τίτλους:

1.«Εξάρτηση-Ψυχική Απεξάρτηση εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Διαχείριση των υπό θεραπεία Απεξάρτησης Κρατουμένων» Διάρκεια: 16 ώρες

2.«Διαχείριση εργασιακού άγχους στα Καταστήματα Κράτησης»
Διάρκεια: 16 ώρες

Την πραγματοποίηση των σεμιναρίων έχουν αναλάβει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, κος Βασίλης Καταγής και η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ,κα Ειρήνη Τσαλέρα.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η στήριξη και η ενίσχυση των επαγγελματιών που εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες , ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι το κέντρο της εργασιακής τους εξέλιξης ,να ανατροφοδοτηθούν  και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών του σωφρονιστικού συστήματος.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *