Υπηρεσίες Ψυχικής Απεξάρτησης σε κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες εντός κι εκτός σωφρονιστικού συστήματος

Συντονισμός του Υπευθύνου του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και της Υπεύθυνης Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στην διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τράπεζας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο εισήγησης «Υπηρεσίες Ψυχικής Απεξάρτησης σε κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες εντός κι εκτός σωφρονιστικού συστήματος».

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *